Bjønneslegene

Hvem er vi?

Dr. Siri Dalsmo Berge

Dr. Berge er fastlege, spesialist i Allmennmedisin og godkjent Sjømanns- og Petroleumslege. Hun jobber for tiden 50 % som forsker tilknyttet Universitetet i Bergen, og holder på med en PhD som omhandler samlivsproblemer og hvilken plass det har på fastlegekontoret. Hun har videreutdanning i parterapi, og har fullført Gottman Level 3. Hun er også sertifisert kursholder i samlivskursene PREP (Modum Bad) og Gottmans samlivskurs. 

Til stede på kontoret: Mandag, onsdag og fredag i partallsuker

Dr. Lars Christian Kvalbein-Olsen

Dr. Kvalbein-Olsen er fastlege og spesialist i Allmennmedisin.

Han jobber for tiden 50% som forsker tilknyttet Universitetet i Oslo, og holder med en PhD om eldre med depresjon hos fastlegen.

Til stede på kontoret: Onsdag, torsdag og fredag i oddetallsuker

Dr. Elisabeth Bruflodt Stenhagen

Dr. Stenhagen er fastlege og spesialist i Allmennmedisin

Til stede på kontoret: Mandag, tirsdag og torsdag

Dr. Barbro Anette Hauland

Dr. Hauland er fastlege, spesialist i Barnepsykiatri og lege i spesisialisering i Allmennmedisin

Til stede på kontoret: Mandag, tirsdag, onsdag, fredag

Dr. Oliver Scheck

Dr. Scheck er fastlege, spesialist i Barne- og ungdomsmedisin og lege i spesialisering i Allmennmedisin

Til stede på kontoret: Mandag, tirsdag, torsdag,fredag.

Dr. Monika Praljak

Dr. Praljak er vikarlege og lege i spesialisering i Allmennmedisin

Til stede på kontoret: alle dager