Bjønneslegene

E-konsultasjon, resepter og e-dialog

E-konsultasjon brukes når du har behov for å kontakte din fastlege. Vanligvis får man svar innen 5 virkedager, dvs hvis det er noe som haster burde du ta kontakt med resepsjon. Det er en tjeneste som koster i utgangspunkt vanlig egenandel som ved konsultasjon.

E-dialog bruke kun ved spørsmål til resepsjonen.

Reseptforespørsel tas fortløpende, men det kan ta 2 virkedager til det er håndtert.