Bjønneslegene

Dager legene er tilstede

Siri Dalsmo Berge: Mandag, torsdag og fredag i partallsuker

Barbro Anette Hauland: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Lars-Christian Kvalbein-Olsen: Onsdag, torsdag og fredag i oddetallsuker

Oliver Scheck: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Elisabeth Bruflodt Stenhagen: Mandag, tirsdag, torsdag

Vikarer: Monika Praljak: alle dager

Bjørn de Lange: Tirsdag og onsdag.